TUNI GitLab pilot

TUNI GitLab on tällähetkellä vain pilottikäytössä!

  • Ohjeita GitLabin käyttöön löytyy Intrasta: https://intra.tuni.fi/handbook/2677/2731?page=22319
  • Käyttövaltuus GitLabiin haetaan https://id.tuni.fi/idm/ kautta, kirjautuminen TUNI-tunnuksella (sähköpostiosoite ei toimi GitLabissa käyttäjätunnuksena) tai www-kertakirjautumisella Sign in with TUNI account -painikkeella.
  • Kurssien opiskelijakäytössä käytetään erillistä https://course-gitlab.tuni.fi/ .
  • Tutkimusprojekteja yms. varten tiedekunnan tai laboratorion GitLab-yhteyshenkilö tekee projektin, johon voidaan liittää tarvittavat käyttäjät. GitLab-yhteyshenkilö vastaa projektin poistamisesta kun tarve on päättynyt.
  • TUNI GitLab sallii viisi henkilökohtaista projektia (esimerkiksi opiskelijoiden omaan käyttöön). Henkilökohtaiset projektit poistuu automaattisesti välittömästi projektin omistajan TUNI tunnuksen sulkeutumisen jälkeen. Tämän takia henkilökohtaisia projekteja EI saa käyttää työkäytössä.
  • Tietohallinto vastaa palvelun teknisestä ylläpidosta. GitLabin ja versionhallinnan käytön opastus ja käyttäjätuki ovat yksiköiden ja kurssien henkilökunnan vastuulla.

In English

TUNI GitLab is currently in pilot use only!

  • User rights to GitLabiin from https://id.tuni.fi/idm/ , login with TUNI user account (Email address won't work as username with GitLab) or using TUNI www single sign on by pressing Sign in with TUNI account button.
  • Courses use https://course-gitlab.tuni.fi/ .
  • For research projects, faculty or laboratory GitLab contact person can create a project. These projects will not be automatically deleted.
  • TUNI GitLab allows 5 personal projects. These projects will be automatically deleted when users TUNI user account is closed. These projects are for student personal use and must not be used by staff members for work related matters.
TUNI GitLab pilot

or sign in with